Zákon nariaďuje zamestnávateľom, v prípade ak majú vo firme viac než 20 ľudí, zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením. Ak im to povaha práce neumožňuje a takúto pozíciu nedokážu obsadiť, musia zaplatiť základný odvod alebo využiť náhradné plnenie. To znamená nakúpiť tovary alebo služby od firiem, ktoré majú zriadenú chránenú dielňu. Spoločnosť GOLD MÓDA už niekoľko rokov zamestnáva ZŤP osoby. Preto pri nákupe jej produktov získate tri benefity – zabezpečíte zamestnancov ochrannými pracovnými pomôckami, ušetríte na zbytočných odvodoch a pomôžete znevýhodneným osobám lepšie sa zaradiť do spoločnosti a viesť kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Všetky tlačivá a aktuálne informácie o zamestnávaní zdravotne znevýhodnených osôb a o náhradnom plnení nájdete na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.